Õppekava ja kasvatustöö

Eesmärgid

Anda lastele võimalused nende igakülgseks arenguks ja toimetulekuks järgmiseks elu- ja haridusetapiks, luues selleks soodne õpi- ja mängukeskkond.

Ergutada lapse loomulikku huvi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta küsimuste esitamisel ja täiskasvanuga koos vastuste otsimisel.

Aidata lapsel kasvada aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks. Anda talle oskused käituda vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele. Olla teiste suhtes avatud,neid arvestav ning abi-ja  koostöövalmis.

Luua koostöös lastevanematega  avatud ja sõbralik keskkond. Kaasata vanemaid lasteaia tegevustesse.Toetada neid kasvatusküsimustes tekkinud probleemide lahendamisel.

 

Täismahus õppekavaga saab tutvuda lasteaias.

 

Rühmade õppe- ja kasvatuskorraldus

 

Toetub lasteaia õppe- ja tegevuskavale, rühma päeva- ja tegevuskavale, arvestades õppe- ja kasvatustöö eesmärke.

Õppe- ja kasvatustöö toimub muinasjuttude alusel, seostades nendes oleva sisu kõikide õppe- ja kasvatustöö liikidega; arvestades rahvakalendri tähtpäevi ja aastarütmi.

Õppetegevus toimub üldõppe alusel, kasutades erinevate metoodikate elemente

(Hea Algus” programm, Montessouri, Steiner, Käis, Põld).

Kontakt

  • Pae tn 2,Jõgeva linn, 48304, Eesti Vabariik
  • E-N: 7.00-18.30 R: 7.00-18.00
  • Lasteaed on mängumaa, mängides ma targaks saan
     

    Jälgi meid Facebookis!Jälgi meid!

    Veebi tegi: Webetex OÜ.