Lasteaia ajalugu

Lasteaia hoone kavandati 280 kohaliseks lastepäevakoduks, ehitamine algas 1976. aastal, kuid valmis alles 1984. aasta lõpus. Sellest ajast on lasteaia nimi Karikakar, mille saamislugu on lasteaia esimene juhataja Kadri Peterson meenutanud nii: ”Kui lasteaia maja valmis sai, värviti ta valgeks, koridorid olid seest kollased, seega meenutas ta karikakart.”

30. märtsil 1985. aastal toimus maja pidulik avamine, tööd alustati 01. aprillil.
01.09.1986 – 31. 08. 1995 töötasid lasteaia juures Jõgeva II Keskkooli algklassid.
01.09.1992. aastal reorganiseeriti lastepäevakodu Jõgeva 2. Lasteaed-Algkooliks, millena püsis kolm aastat. Seejärel läksid klassid koos oma õpetajatega üle Jõgeva 2. keskkooli.
01.09.1995. aastal nimetati asutus ümber Jõgeva 2. Lastepäevakodu “Karikakar”. 01.10.1999. aastast kannab asutus praegust nime Jõgeva Lasteaed Karikakar.

Meie maja oli maakonnas üks esimesi, kes juba 1991. aastal läks üle üldõppele.
Selle mõtte käisid välja toonased lasteaia juhataja Kadri Peterson ning metoodik Viive Mihkelsoo, nemad korraldasid ka vastavaid koolitusi, majas käis palju külalisi. Tekkisid kontaktid Soome ja Rootsi lasteaedadega. Eriti tihe kontakt oli Karlstadi lasteaednikega, kes viisid läbi meie majas koolitusi maakonna lasteaedade kasvatajatele ning kolmel korral käidi Rootsi lasteaedades kogemusi vahetamas.


Alates 1996. aastast toimub iga aasta märtsikuus meie lasteaia laste lauluvõistlus „Laulurõõm”. Lauluvõistlusel saavad osaleda kõik lapsed, kellel on selleks vähegi tahtmist ja julgust .

2001. aasta suvel lahkus palju noori peresid Jõgevalt, rühmad jäid alatäituvusse.
2002. aasta suvel tuli sulgeda 1 aiarühm ning koondada 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.
01.11. 2002. aastal suleti meie köök, toitlustamine toimus Jõgeva Lasteaed Rohutirts köögi baasil
01. 09. 2002. aastast töötas lasteaias 5 rühma: 4 aia- ja 1 sõimerühm.

Suurt tähelepanu on pööratud koostööle lastevanematega. Ülemajaliste üritustena on populaarsed ühised spordipäevad, millest võtavad osa lapsed, vanemad ja personal, eestvedajaks on võimlemisõpetaja Aimur Säärits.

Üle kahe-kolme aasta korraldame ühise õhtupooliku vanavanematega.

2004. aastal liitusime koos teiste maakonna lasteaedadega Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, mille raames koostasime lasteaiale tervist edendava arengukava. Oleme osalenud rühikoolituse projektis, korraldame väljasõite loodusesse ning jälgime tähelepanelikumalt lapse tervisega seonduvaid tahke meie igapäevatöös.

2005. aastal tähistasime lasteaia 20. sünnipäeva laste tööde näituse ja peoga kultuurikeskuses. Laulsime esimest korda oma lasteaia laulu “Laul Karikakrast”, mille muusika kirjutas õpetaja Merike Siirak, sõnad Galina Erikson ning rühmad said omale nimed: Päike, Liblikas, Mesimumm, Lepatriinu ja Sajajalgne.

2005. aasta novembrist töötab tasuline laste laulu-mänguring muusikaõpetaja Merike Siiraku juhendamisel, mis ilmestab nii meie lasteaia kui mitmeid linna üritusi.

2013. aastal valmis meie lasteia uus maja.

Lasteaeda on juhtinud:

15.11.1984- 31.01.1996 Kadri Peterson
01.02.1996- 13.10.1998 Katrin Põhako
01.01.1999- 31.08.2017 Mare Suviste

01.09.2017 – 31.07.2020 Imbi Sildnik

01.10.2020 - 31.12.2020 Merli Lepp

alates 04.01.2021 Evelin Varol 

 x

 

Kontakt

  • Pae tn 2,Jõgeva linn, 48304, Eesti Vabariik
  • E-N: 7.00-18.30 R: 7.00-18.00
  • Lasteaed on mängumaa, mängides ma targaks saan
     

    Jälgi meid Facebookis!Jälgi meid!

    Veebi tegi: Webetex OÜ.