Jõgeva Lastead Karikakar avati 1. aprillil 1985 aastal. Lasteaed on selle aja jooksul läbi teinud mitmeid muutusi, olles vahepeal ka Jõgeva 2. Lasteaed-Algkool.

2013 aastal valmis uus 6-rühmaline lasteaiahoone, avatud rühmaruumide, loovus- ja muusikatoa ning avara saaliga. Lasteaed on pälvinud TÜ eetikakeskuse märgise Hea lasteaia teerajaja 2021.

Tänasel päeval tegutseb lasteaed kolmes erinevas hoones, kuna 1. septembril 2022 liideti Karikakra lasteaiale Jõgeva aleviku 2-rühmaline lasteaed Päikesejänku, mis tegutses aastast 1950 ning 1-rühmaline Kurista lasteaed Karukell, mille asutamise aastaks on 1986.

Lasteaia rühmades on kasutusel väärtuskasvatusel põhinev Tarkuse Hoidmise metoodika, laste sotsiaalsete oskuste arengut toetavad Kiusamisest vaba ja Samm-sammult programmid.

Lasteaed on ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedadega, peame lugu laste aktiivsest liikumisest, tasakaalustatud ja mitmekesisest toitlustamisest.

Loome lastele võimalused, et nad saaksid kasvada iseseisvateks, teisteks hoolivateks ning julgeks esineda ja oma arvamust avaldada.